جدیدترین سوالات

سوال های تصادفی

جستجو در بانک سوالات
در این قسمت می توانید بخشی از متن سوال را وارد نموده و به دنبال سوال مورد نظر خود بگردید:

بخشی از متن سوال:

نحوه کشف نوترون

219
امتیاز

جواب های موجود برای این سوال:


ازین پس می توانید به کاربرانی که دوست دارید هدیه بدهید! کافیست بر روی علامت    در کنار تصویر آنها کلیک کنید!

5


جواب برای این سوال ثبت شده است!

تازه ترین


جواب ها رو اول نشون بده

پرامتیاز ترین


جواب ها رو اول نشون بده

5 جواب برای این سوال ثبت شده!

چینش بر اساس زمان ثبت


چینش بر اساس امتیاز14225
9775
56252

Guest

مانند دو توپ بیلیارد که وقتی این دو توپ که دارای جرم های کاملا" یکسان هستند، با هم رودررو برخورد می کنند، تمام انرژی انها به هم منتقل می شود، اما وقتی برخورد انها رو در رو نباشد ، انرژی جنبشی کمتری منتقل می شود و در مورد این پرتابها نیز دقیقا" همین اتفاق می افتد. بنابراین به طور متوسط، انرژی جنبش حدود 5 مگا ولت برای پروتون های پس زده شده که از برخورد با پروتون های دارای انرژی حدود 10 مگا ولت تولید می شود، مقدار درستی خواهد بود، درصورتی که جرم های پروتون و نوترون برابر باشد. چادویک با استفاده از قوانین پایستگی و محاسبات زیادی دریافت که جرم نوترون کمی از جرم پروتون بیشتر و برابر 1/6 AMU است. مشکلات اندازه گیری انرژی جنبشی هسته های پس زده موجب شد که این فقط مقدار تقریبی باشد. لیکن به اندازه کافی دقیق بود تا نشان دهد نوترون جرمی نزدیک به جرم پروتون دارد.
0
امتیاز


14225
9775
56252

Guest

چت چیست
0
امتیاز


2
10
95

maryam73

چادويك اتم هاي برليم را بمباران كرد و ديد بعضي ها منحرف نميشند و .... بعد با ازمايشات به وجود نوترون و هم جرمي ان با پروتن و خنثي بودنش پي برد.
0
امتیاز


11
65
137

brida_1985

در سال 1930 بث و بکر دريافتند که وقتي نمونه هايي از بور يا بريليم با ذرات آلفا بمباران شوند، تابش هايي از آنها گسيل مي شود که در آن وقت به نظر مي رسيد که از نوع پرتوهاي گاما هستند زيرا اين پرتوها فاقد بار الکتريکي بودند . فردريک ژوليو و ايرن کوري به بررسي جذب تابش مذکور در پارافين پرداختند(پارافين ماده ي غني از هيدروژن است) . آنها دريافتند که تابش حاصل ا زبريليم وقتي به پارافين برخورد مي کند، تعداد بسياري هسته ي هيدروژن (پروتون) از پارافين مي راند .چادويک به مطالعه ي انرژي پروتون هاي رانده شده پرداخت و بر اساس قوانين پايستگي و اندازه حرکت در فيزيک کلاسيک ، اين فرض را بنا نهاد که ماهيت تابش حاصل از بمباران بريليم نوتروني است که بار صفر و جرم برابر يک دارد . به عبارت ديگر وقتي بريليم با ذره ي آلفا بمباران شود ، واکنش هسته اي صورت مي گيرد و نوترون توليد مي‌شود: وقتي نوترون ها به درون پارافين راه مي يابند، گاه و بي گاه با هسته هاي هيدروژن برخوردهاي رودرو پيدا مي کنند و به دليل يونشي که ايجاد مي کنند پروتون هايي پس زده مشاهده مي شود . چنين نوترون هايي بنا به فرض چادويک به علت آنکه بار الکتريکي ندارند مي توانند در اجزاي ماده ي متراکمي همچون سرب نفوذ کنند بدون آنکه انرژي خود را از دست بدهند . از سال 1932 به بعد درباره ي خواص و برهم کنش بين نوترون ها و اتم ها پژوهش هاي بسياري به عمل آمده و شاخه اي به نام فيزيک نوتروني بوجود آمد . فيزيک نوتروني با توليد نوترون ها ، آشکارسازي آنها و برهم کنش آنها با هسته هاي اتمي و با ماده ي توده اي سروکار دارد .اين پژوهش ها در ميان پژوهش هاي ديگر به کشف شکافت هسته اي انجاميد
0
امتیاز


0
30
30

mhr_online

هسته ئيدروژن كوچكترين هسته هاست وبار الكتريكي آن 1+ است كه با بار الكتريكي تنها الكترون اتم ئيدروژن در حال تعادل است . درسال 1914 ميلادي رادرفرد با اطمينان كامل اظهار داشت كه بار الكتريكي كمتر از آن امكان ندارد . او هسته ئيدروژن را پروتون( proton ) نا ميدكه واژه اي است بر گرفته از يك واژه يوياني به معني نخست . چنين به نظر مي رسد كه هسته اتم هاي عنصر هاي ديگر هم در در برابر هر بار الكتريكي مثبت خود داراي يك پروتون است . بنا براين هسته اتم هليوم 2 پروتون ، هسته اتم كربن 6 پروتون و هسته اتم اكسيژن 8 پروتون دارد و همچنين است هسته اتمهاي عنصرهاي ديگر . با اين همه اين اظهار نظر با همه واقعيتهايي كه هنگام آزمايشهاي گوناگون بدست آمده است سازگار نبود مثلا بار الكتريكي هسته اتم هليوم 2+ بود و مي بايست داراي 2پروتون باشد در اين صورت جرو آن دو برابر جرم هسته اتم ئيدروژن ميشد كه داراي يك پروتون است اما همان طور كه پيش از اين گفتيم هسته هليوم كه عبارت از ذره آلفا است داراي جرمي است كه چهار برابر جرم هسته اتم ئيدروزن است . از اينجا معلوم مي شود كه 2 پروتون موجود در هسته اتم فقط هليوم فقط نصف جرم هسته را تشكيل مي دهند پس نصف ديگر جرم هسته از كجاست ؟ اين اختلاف ميان جرم پروتونها وجرم اتم در همه اتم هايي كه بار الكتريكي انها بيش از1+است وجود دارد . مثلاهسته اتم اورانيوم داراي 92 پرتون است اما جرم آن 238 برابرجرم هسته ئيدروژن است . دانشمندان مي كوشيدند تا براي جرم اضافي دليلي بيابند اما هيچ يك از راه حلهايي كه نشان مي دادند مشكل راحل نمي كرد تا اينكه در سال 1932 ميلادي (1311 شمسي )جميز چادويك دانشمند انگايسي پاسخ درست اين پرسش را پيدا كرد . دانشمندان راههايي انديشيده بودند تا بتوانند مسير جريان الكترون ها و پروتونها را معلوم كنند بار الكتريكي اين ذرات سبب شد كه دور انها را قطره هاي بسيار ريزآب فرا گيرد ورد قطره هاي ريز آب در دستگاهي كه اتاقك ابر ناميده مي شد مسير اين درات را نشان مي داد . اما هنگامي كه ذرات آلفا به هسته اتم هاي عنصري به نام بريليوم برخورد مي كردند ، تابشي به مي آمد كه دور ذرات آن را قطره هاي آب فرا نمي گرفت وبه همين سبب مسير ذرات براي دانشمندان مشخص نمي شد . اما دانشمندان از وجود چنين تابشي مطمئن بودند زيرا وقتي كه اين ذرات وارد پارافين مي شدند از هسته اتم هاي پارافين پروتون هاي جدا مي كردند و مشخص كردن مسير اين پرو تونها براي دانشمندان آسان بود . چدويك دريافت كه بايد چيزي اين پروتون ها را از هسته اتمهاي پارافين جدا كرده باشد . پروتون ذره اي است سنگين و با جرم زياد و چيزي كه آن را از همه جدا مي كند بايد مانند خودش سنگين باشد الكترونها نمي توانستند پروتون ها را از هسته جدا كنند زيرا خيلي سبك هستند . از طرف ديگر آنچه پروتون ها را از هسته جدا مي كرد مي بايست ذراتي بدون بار الكتريكي باشند زيرا اگر دا راي بار الكتريكي بودند قطره هاي ريز آب دور آنها را فرا مي گرفت و مسير آنها مشخص مي شد . بنا بر اين چدويك به اين نتيجه رسيد كه آنچه پروتونها را از هسته اتمهاي پارافين جدا مي كند ذراتي هستند مانند خود پروتون ها كه بار الكتريكي ندارند اين ذرات جديد كه چدويك به وجود آنها پي برد نه بار الكتريكي مثبت داستند ، نه بار الكتريكي منفي . آنها ذراتي بودند خنثي . به همين سبب چدويك آنها را نوترون ( neutron) ناميدند . واژه اي نوترون از يكي از واژه هاي لاتيني ساخته شده است كه معني آن نه مثبت است ونه منفياست . اين كشف جديد مشكل هسته اتم را حل كرد هسته از دو نوع ذره به نامهاي پروتون و نوترون تشكيل شده است . هسته اتم هليوم داراي 2 پروتون و 2 نوترون است در هسته هليوم بار الكتريكي 2+ به سبب وجود 2 پروتون است . از طرف ديگر جرم 2 پروتون و 2 نوترون در هسته هليوم سبب مي شود كه جرم آن 4 برابر جرم هسته اتم ئيدروژن با شد كه فقط يك پروتون دارد . اين موضوع درباره هسته همه اتم ها درست است يعني هسته همه اتم ها از پروتون و نوترون تشكيل شده اند . تنها هسته اتم ئيدروژن است كه از يك پروتون تشكيل شده است . هسته اورا نيوم داراي 92 پروتون و 146 نوترون است . بار الكتريكي آن از 92+ است اما جرم آن 238 يعني مجموع 92 و 146 است . به گفته ديگر جرم هسته اورانيوم 238 برابر جرم يك پروتون است . هسته همه اتمهاي يك عنصر از نظر شماره پروتون ها با يكديگر برابرند اما شماره نوترون ها ممكن است در همه اتم هاي يك عنصر برابر نياشد . مثلا هسته همه اتمهاي اورانيوم 92 پروتون دارد ولي در بعضي از اتمهاي اورانيوم نوترونها 143 عدد بيشتر نيستند . بار الكتريكي هسته همچنان 92+ است اما جرم آن 235 است يعني مجموع 143 و92 . به گفته ديگر جرم هسته 235 برابر جرم يك نوترون است . با کمک دوست عزیزم علی عرب
0
امتیاز
جواب تو چیه؟
userImage
کاربر میهمان
     25000 تومان هدیه بهترین جواب

پرسش سوال جدید :: تبلیغات در سوال و جواب :: گروه های سوال و جوابی

تمامی حقوق مادی و معنوی، متعلق به وب سایت سوال جواب (soja.ai) و تیم مدیریتی آن می باشد.

طراحی و اجرا : گروه مشاوران فناوری اطلاعات

پاسخ های موجود در سایت توسط کاربران سایت ثبت می شود،
سایت سوال و جواب هیچ مسئولیتی در قبال صحت و محتوی پاسخ ها ندارد، هرچند تا حد امکان نظارت بر محتوی آنها صورت می گیرد.